ARTA FITTNESS

این یک سوال تست نمونه است ؟

یکی از رایج ترین باورهای غلط درباره عرق این است که افراد تصور میکنند که زیر بغل بیشتر از سایر نقاط بدن عرق می کند. جالب است بدانید که تعریق زیر بغل کمتر از 1 درصد از میزان تعریق طبیعی بدن را شا

این سومین سوال تست نمونه است که ویرایش شد ؟

یکی از رایج ترین باورهای غلط درباره عرق این است که افراد تصور میکنند که زیر بغل بیشتر از سایر نقاط بدن عرق می کند. جالب است بدانید که تعریق زیر بغل کمتر از 1 درصد از میزان تعریق طبیعی بدن را شایکی از رایج ترین باورهای غلط درباره عرق این است که افراد تصور میکنند که زیر بغل بیشتر از سایر نقاط بدن عرق می کند. جالب است بدانید که تعریق زیر بغل کمتر از 1 درصد از میزان تعریق طبیعی بدن را شا

با کارشناسان ما در تماس باشید